طراحی سایت جدید شرکت ایمن شعله جویبار

طراحی نسخه اول سایت گروه صنعتی ایمن شعله فعال در زمینه تولید اجاق گازهای صنعتی و خانگی، در سال 95 توسط تیم طراوان انجام شد.
در طراحی این سایت ماژول های مربوط به بسته سایت های صنعتی ،شرکتی طراوان به کار گرفته شد.و پشتیبانی به صورت مستمر ادامه یافت.
تا اینکه با توجه به گسترش فعالیت مجموعه ،تصمیم به طراحی سایت جدید با امکانات و بخش های بروز تری گرفته شد.
.طراحی نسخه جدید در پاییز 99 انجام گرفت
همچنین خدمات پشتیبانی، تولید محتوا و دیجیتال مارکتینگ به صورت مستمر در حال انجام می باشد...
آدرس سایت : imensholeh.ir

882269765.jpg