سال نو مبارک

يا مقلب، قلب ما را شاد کن
خانه ها را اي خدا، آباد کن
يا مدبر، بهترين تدبير کن
کام ما را از محبت سير کن
يا محول، حال ما را حال کن
حال ما را بهترين احوال کن

با آرزوي سالي سرشار از سلامتي و دلشادي، آگاهي و آرامش، برکت و روزي بسيار براي شما و عزيزانتان.

ناديا وطن خواه، مدير شرکت طراوان

 

تبریک سال نو