یکی از سرمایه های اصلی هر شرکت، مخصوصاً شرکت هایی که در زمینه ارائه خدمات طراحی سایت و بهینه سازی وب سایت فعالیت می کنند، فهرست مشتریان آن و میزان اعتبار برندهایی است که به عنوان مشتری دائم از سرویس های آن شرکت بهره مند می شوند. لیست بلندی از مشتریان وفادار شرکت طراحی سایت طراوان که برخی از آن سال های متمادی است که از سرویس های طراوان بهره مند و راضی هستند، در ادامه قابل مشاهده می باشد.