هدیه شرکت طراوان به مشتریان وفادار

به بهانه روز پدر و ميلاد حضرت علي (ع) بسته هديه اي به همه مشتريان محترم شرکت به پاس همراهي چند ساله با ما  در زمستان سال 96 اهدا گرديد.


#مشتري_مداري #روز_مرد #روز_پدر #CEM #رضايت_مشتري #تبريک_روز_پدر#تقدير_از_مشتري#طراوان

هدیه شرکت طراوان به مشتریان وفادار