پورتال شهرداری ساری

طراحی و پشتیبانی پورتال شهرداری ساری در سال 90 با هدف ارائه خدمات شهروندی به ساکنین شهر ساری راه اندازی شد.
ماژول های زیادی در طراحی این پورتال طراحی و راه اندازی گردید..  در طراحی این سایت کلیه مراحل پیاده سازی شامل: تحلیل و آنالیز وب سایت، طراحی ساختار، طراحی قالب گرافیکی اختصاصی ، بررسی و اعمال کلمات کلیدی و برنامه نویسی  به صورت کاملا اختصاصی اعمال گردید و پس از ورود اطلاعات اولیه سایت فعال شد.

saricity.ir

568479486.jpg