برگزاری سمینار آموزشی در شرکت طراوان

سمينار آموزشي جادوي کلام در سخنراني و نفوذ کلام در مذاکره، به اميد خدا در آذر ماه 98 در شرکت طراوان برگزار خواهد شد.
در اين سمينار مباحث کاربردي در حوزه روش هاي فروش حرفه اي، برندسازي شخصي، قيمت گذاري محصول ،فن بيان و سخنراني حرفه اي  تدريس خواهد شد.

سرفصلها : ‌‌ ‌ ‌‌ ‌

  •  چگونگي مذاکره هدفمند
  •  مراحل فروش حرفه اي
  •  زبان بدن و برندينگ در فروش
  •  چگونگي قيمت گذاري محصولات
  •  مديريت يک سخنراني ‌
  •  متفاوت و قدرتمند صحبت کردن
  •  کنترل خجالت در روابط ‌
  •  يادگيري کلمات مناسب و لحني زيبا‌

 با تدريس مهندس ناديا وطن خواه و مهندس رها عليزاده ‌
علاقه مندان براي ثبت نام لطفا ،با شماره هاي 09057150187
09303163347تماس بگيرند.

برگزاری سمینار آموزشی در شرکت طراوان