برگزاری سمینار آموزشی در شرکت طراوان

سمينار آموزشي جادوي کلام در سخنراني و نفوذ کلام در مذاکره، به اميد خدا در آذر ماه 98 در شرکت طراوان برگزار خواهد شد.
در اين سمينار مباحث کاربردي در حوزه روش هاي فروش حرفه اي، برندسازي شخصي، قيمت گذاري محصول ،فن بيان و سخنراني حرفه اي در 3 ساعت تدريس خواهد شد.
علاقه مندان براي ثبت نام لطفا تا پايان آبان ،با شماره 09380100175 تماس بگيرند.

برگزاری سمینار آموزشی در شرکت طراوان