جلسه مشاوره و آموزش برند سازی بیمه کارآفرین

اولين جلسه مشاوره و آموزش #برند سازي پروژه #بيمه #کارآفرين.

از آنجايي که معتقديم کسبوکار بايد درست و حرفه اي وارد تجارت آنلاين شود، به همين منظور مشاوره اي تخصصي به کسبوکار داده ميشود.

 در اين پروژه پکيج مشاوره، آموزش و اجراي مفاهيم برندسازي در کنار کار طراحي سايت و توليد محتواي تخصصي، براي مجموعه برتر بيمه  کارآفرين به نمايندگي خانم حسني، در حال انجام ميباشد.

همچنين هديه اي به پاس قدرداني به رسم ياد بود به مشتري گرانقدرمان نمايندگي برتر بيمه کارآفرين سرکار خانم حسني تقديم شد.

 

برند سازي کسبوکار آنلاين و توليد محتوا

 

مشاوره برند سازي و طراحي سايت بيمه کارآفرين

براي مشاوره و سفارش برندسازي آنلاين کسبوکارتان با شماره هاي   01133393027  -  33356558   تماس بگيريد .

جلسه مشاوره و آموزش برند سازی بیمه کارآفرین