طراحی سایت دانشگاه آزاد قائمشهر

طراحي سايت دانشگاه آزاد قائمشهر به زبان لاتين در پاييز 1400 انجام شد.

در طراحي اين سايت بعد از تحليل نيازها و مشاوره فاز طراحي انجام شد و سپس فرآيند ثبت کامل محتوا در سايت  توسط تيم مديريت محتواي طراوان انجام گرفت.

و فاز پشتيباني آغاز و ادامه دارد.
براي مشاهده ويدئوي معرفي سايت، از صفحه ويدئوهاي سايت بازديد کنيد.

آدرس سايت : en.qaemiau.ac.ir

طراحی سایت دانشگاه آزاد قائمشهر