افتخار مشاوره به کارخانه های شهرک صنعتی آمل

افتخار مشاوره به واحدهاي شهرک صنعتي آمل از طرف تيم کلينيک کسبب_وکار شرکت شهرک هاي صنعتي.
هدف از تشکيل اين کلينيک عارضه يابي و مشاوره و ارائه خدمات به کارخانه جات استان هست.
اميدوارم بتونيم کمک کننده باشيم.
و همچنين افتخار بازديد از فرآيند توليد تمام مکانيزه کارخانه لبني هراز رو هم داشتيم.

مشاوره شهرک صنعتي آمل

کارخانه هراز آمل

آقاي دادگر مدير گارخانه هراز آمل