نادیا وطن خواه، مشاور بازاریابی و فروش آنلاین شرکت شرکهای صنعتی

طي حکمي از سوي جناب آقاي ياسر اميني، رييس هيات مديره و مديرعامل واحد صنعتي، ناديا وطن خواه به عنوان مشاور بازاريابي و فروش آنلاين شرکت شرکهاي صنعتي مازندران منصوب شد.
هدف از تشکيل اين کلينيک عارضه يابي و مشاوره و ارائه خدمات به کارخانجات استان مازندران هست.
اميدواريم بتوانيم کمک کننده باشيم.