حضور مدیریت شرکت طراوان در اجلاس جامع مدیران عامل، ارشد و صاحبان کسب و کار

 اجلاس جامع مديران عامل، ارشد و صاحبان کسب و کار با محوريت نوآوري و بازآرايي کسب و کارها در اسفندماه 98 برگزار شد.
مدير شرکت طراوان مهندس ناديا وطن خواه در اين اجلاس حضور يافت.
اين اجلاس با هدف ايجاد شبکه ارتباطي بين مديران و با رويکرد يک دوره MINI MBA يکروزه، برگزار شد.
 در اين اجلاس محتواها در سه موضوع

  1.  بازاريابي و فروش در شرکت هاي پيشرو
  2.  استراتژي هاي رقابتي و چابک سازي در سازمانها
  3.  رهبري اجرايي در محيط هاي پويا

توسط :
- برترين اساتيد حرفه اي کسب و کار ايران (با بيان آخرين تئوري ها و يافته ها)
- مشاورين حرفه اي کسب و کارها (با بيان الگوهاي موثر)
- نخبگان کسب و کارها و کارآفرينان برتر (با بيان مدلهاي موفق) و با حضور مقامات دولتي برگزار شد.
 شرکت کنندگان اين اجلاس 1600 نفر از مديران عامل و ارشد (مديران بازاريابي، منابع انساني، مالي، توليد ...) و صاحبان کسب و کار مي باشند که در غالب تيم هاي کاري جهت عارضه يابي و رسيدن به برنامه هاي بهبود براي توسعه بنگاه هاي خود در اين اجلاس حضور يافتند.

حضور مدیریت شرکت طراوان در  اجلاس جامع مدیران عامل، ارشد و صاحبان کسب و کار