قیمت طراحی سایت

مبنای قیمت گذاری محصولات طراحی سایت و اپلیکیشن موبایل در طراوان چه می باشد؟

مهمترین عوامل موثر در هزینه ی بخش های :سایت به ترتیب زیر و با در نظر گرفتن عامل مهم کیفیت می باشند
مدت زمان لازم جهت طراحی ماژول ها با رعایت استاندارد کیفیت در طراحی
میزان پیچیدگی در ماژول ها
عوامل تأثیر گذار سایر بخش های وب سایت در طراحی ماژول
تعداد ماژول های انتخاب شده در پروژه
کیزان کار در طراحی قالب گرافیکی سایت
شرایط و مدت زمان پشتیبانی پروژه

 

قیمت طراحی سایت