طراحی سایت دانشگاه آزاد قائمشهر

طراحی سایت دانشگاه آزاد قائمشهر به زبان لاتین در پاییز 1400 انجام شد.

در طراحی این سایت بعد از تحلیل نیازها و مشاوره فاز طراحی انجام شد و سپس فرآیند ثبت کامل محتوا در سایت  توسط تیم مدیریت محتوای طراوان انجام گرفت و فاز پشتیبانی آغاز و ادامه دارد.
برای مشاهده ویدئوی معرفی سایت، از صفحه ویدئوهای سایت بازدید کنید.

آدرس سایت : en.qaemiau.ac.ir

22904472.jpg